Thursday, February 11, 2016

Surah17 (101~111)

Bani Israil, dari ayat 101~111;


101. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan tanda yang terang-terang, maka tanyalah kepada bani israil tetakala ia datang kepada mereka, lalu firaun berkata kepadanya “sesungguhnya aku sangka, hai Musa ! seorang yang ahli sihir”.

102. Ia berkata; “sesungguhnya engkau telah ketahui, bahawa tidak menurunkan tanda-tanda itu, melainkan Tuhan bagi langit-langit dan bumi sebagai penerangan-penerangan dan sesungguhnya aku buat, hai firaun ! engkau akan binasa”.

103. Maka ia mahu keluarkan mereka dari bumi itu, lalu kami tenggelamkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dia semua.

104. Dan kami berkata sesudah itu, kepada  bani Israil; “tinggal lah dinegeri itu, hingga apabila datang perjanjian akhirat, kami akan bangkitkan kamu dengan keadaan bercampur”.

105. Dengan berisi kebenaranlah kami turunkan dia dan dengan membawa kebenaranlah ia turun, dan tidak kami utus mu, melainkan sebagai pengemar dan pengancam.

106. Dan Quran itu, kami pecah-pecahkan dia, supaya engkau bacakan dia kepada manusia dengan sabar dan kami turunkan dia dengan beransur-ansur.

107. Katakan lah; “percayalah kepada nya atau janganlah kamu percaya, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan dia kepada mereka, mereka tundukkan muka-muka mereka sambil bersujud.

108. Dan mereka berkata; “maha suci Tuhan kami ! sesungguhnya perjanjian Tuhan kami, akan diluruskan”.

109. Dan mereka tunduk kan muka-muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusuk.

110. Katakan lah; “serulah Allah atau serulah Al-Rahman dengan apa sahaja kamu seru dia, maka ia mempunyai nama-nama yang baik-baik, dan janganlah engkau keraskan bacaan sembahayang mu dan jangan lah engkau perlahankan dia, tetapi carilah satu jalan antara itu”.

111. Dan katakan lah; “sekelian puji-pujian kepunyaan Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan nya, dan tidak ada baginya penolong  lantaran kelemahan, dan muliakan dia dengan sunguh-sungguh.
.
.
.
Following G+,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/cEBEJR8PgNU






.

No comments:

Post a Comment