Monday, December 31, 2018

Al-Imran Ayat 75

3.3.75
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 75:
.

Ringkasan tafsir;

Kemudian Allah menerangkan pekerti segolongan ahli kitab yang khianat kepada agama mereka dengan mengubah takwilan dan membuat tafsiran yang salah pada kitab Allah (Taurat dan Injil).

Ada pun dalam ayat ini menerangkan bahawa ada dua golongan dikalangan ahli kitab yang sebahagian patuh kepada janji dan sebahagian pula engkar pada janji kepada manusia.

Golongan pertama itu ialah kumpulan yang teguh memegang amanat yang dipertaruhkan kepada nya samada banyak atau sedikit, kemudian diminta kembali maka diserahkannya kepada yang empunya amanat tersebut dengan cukup.

Golongan kedua pula, telah mengkhianati amanat yang dipertaruhkan kepadanya walaupun sedikit dan tidak dikembalikan kepada yang punya, kecuali setelah menunggu bertalu-talu depan pintu rumah dan menuntut dimahkamah barulah  mereka kembalikan hak orang lain.

Sebab-sebab mengapa segolongan yang ingkar dari sebahagian ahli kitab itu ialah mereka yang telah mengubah ayat-ayat Allah (Taurat dan Injil) mengikut selera mereka untuk kepentingan kekayaan peribadi mereka dan sangup mentakwil ayat-ayat dan menipu bangsanya dalam mentafsirkan ayat kepada jalan yang salah.  Dan mereka mendakwa dengan tipuan mereka kepada kaum Yahudi dengan menyatakan bahawa tidak berdosa mengambil harta orang lain dari bukan kalangan mereka.

Mereka dari kalangan pendita sebenarnya tahu dan sadar akan dusta mereka ada-adakan itu, pada hal sedikit pun tidak ada tersebut dalam Taurat bahawa mereka dibolehkan mengkhianati orang-orang dari bukan kalangan mereka dan tidak pula tersebut perkara yang memboleh memakan harta orang lain dengan jalan haram.

Mereka itu tahu semuanya dengan sebenarnya, tapi mereka tidak berpandukan kepada kitab Allah dengan sebenar-benarnya, bahkan pengikut-pengikut kaum Yahudi yang tolol itu hanya menjadi pak turut kepada ahli kitab dari kalangan pendita yang ingkar dengan kitab Allah. 

.
[previous][next][home] 

.
RUJUKAN SUMBER,  

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Thursday, February 11, 2016

Surah 18 (1~10)

Al-Kahf, dari ayat 1~10); 


1. Sekalian pujian kepunyaan Allah yang telah turunkan atas hambanya kitab itu, dan ia tidak adakan padanya kebengkokan.

2. Keadaan nya lurus, supaya ia ancam manusia dengan satu azab dari sisinya yang sangat pedih, dan supaya ia gemarkan mukminin yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa adalah bagi mereka balasan yang baik.

3. Hal keadaan mereka tinggal padanya selamanya.

4. Dan supaya ia ancam orang-orang yang berkata; “Allah mempunyai anak”.

5. Mereka tidak mempunyai ilmu ditentang itu dan tidak pula bapa-bapa mereka, besar urusan kalimah yang keluar dari mulut-mulut mereka, mereka tidak berkata melainkan dusta.

6. Boleh jadi engkau akan binasakan diri mu, dengan dukacita, lantaran  perbuatan-perbuatan mereka, jika mereka tidak mahu percaya kepada  cerita Quran ini.

7. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada dibumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak memberi percubaan kepada mereka siapakah dari antara mereka yang baik amal-amal nya ?!

8. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada padanya sebagai tanah yang rata.

9. Apakah engkau sangka, bahawa orang-orang gua atau masuk gua itu yang tertulis namanya padanya itu sahaja sebahagian dari tanda-tanda kami yang ajaib ?

10. Ingatlah tetakala orang-orang muda itu pergi kegua, lalu mereka berdoa; “hai Tuhan kami ! berilah rahmat kepada kami dari sisi mu, dan sediakan lah pertunjukan bagi kami dalam urusan kami.
.
.
.
.
Following Twitter,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/UC8W8iLQ9MK


.

Surah 17 (1~111)

17. Khatam Surah Bani Israil (1~10) 
17. Khatam Surah Bani Israil (11~20) 
17. Khatam Surah Bani Israil (21~30) 
17. Khatam Surah Bani Israil (31~40)
17. Khatam Surah Bani Israil (41~50) 
17. Khatam Surah Bani Israil (51~60) 
17. Khatam Surah Bani Israil (61~70) 
17. Khatam Surah Bani Israil (71~80) 
17. Khatam Surah Bani Israil (81~90) 
17. Khatam Surah Bani Israil (91~100) 
17. Khatam Surah Bani Israil (101~111)Following G+,
[] 
.

Surah17 (101~111)

Bani Israil, dari ayat 101~111;


101. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan tanda yang terang-terang, maka tanyalah kepada bani israil tetakala ia datang kepada mereka, lalu firaun berkata kepadanya “sesungguhnya aku sangka, hai Musa ! seorang yang ahli sihir”.

102. Ia berkata; “sesungguhnya engkau telah ketahui, bahawa tidak menurunkan tanda-tanda itu, melainkan Tuhan bagi langit-langit dan bumi sebagai penerangan-penerangan dan sesungguhnya aku buat, hai firaun ! engkau akan binasa”.

103. Maka ia mahu keluarkan mereka dari bumi itu, lalu kami tenggelamkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dia semua.

104. Dan kami berkata sesudah itu, kepada  bani Israil; “tinggal lah dinegeri itu, hingga apabila datang perjanjian akhirat, kami akan bangkitkan kamu dengan keadaan bercampur”.

105. Dengan berisi kebenaranlah kami turunkan dia dan dengan membawa kebenaranlah ia turun, dan tidak kami utus mu, melainkan sebagai pengemar dan pengancam.

106. Dan Quran itu, kami pecah-pecahkan dia, supaya engkau bacakan dia kepada manusia dengan sabar dan kami turunkan dia dengan beransur-ansur.

107. Katakan lah; “percayalah kepada nya atau janganlah kamu percaya, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan dia kepada mereka, mereka tundukkan muka-muka mereka sambil bersujud.

108. Dan mereka berkata; “maha suci Tuhan kami ! sesungguhnya perjanjian Tuhan kami, akan diluruskan”.

109. Dan mereka tunduk kan muka-muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusuk.

110. Katakan lah; “serulah Allah atau serulah Al-Rahman dengan apa sahaja kamu seru dia, maka ia mempunyai nama-nama yang baik-baik, dan janganlah engkau keraskan bacaan sembahayang mu dan jangan lah engkau perlahankan dia, tetapi carilah satu jalan antara itu”.

111. Dan katakan lah; “sekelian puji-pujian kepunyaan Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan nya, dan tidak ada baginya penolong  lantaran kelemahan, dan muliakan dia dengan sunguh-sungguh.
.
.
.
Following G+,
[] https://plus.google.com/116872662866307859796/posts/cEBEJR8PgNU


.

Saturday, June 13, 2015

Thursday, June 19, 2014